Köpa Generisk Viagra på nätet snabbt utan recept

Köpa Generisk Viagra online receptfritt

Vi erbjuder dig en kostnadsöversikt över de mest kända generiska Viagra-produkterna och visar dig vilket preparat som kan spara mest jämfört med original Viagra. Vi förklarar också hur du lagligt och säkert kan köpa generisk Viagra online och vad du bör tänka på.

 

 

Vad är Viagra Generisk?

Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som innehåller samma aktiva ingrediens som ett läkemedel som redan är godkänt på marknaden med ett annat namn. Detta innebär att både Viagra och motsvarande generiska läkemedel innehåller den aktiva ingrediensen sildenafil, så att säga.

Viagra tillhör gruppen PDE-5-hämmare, som används för att behandla erektil dysfunktion. Den aktiva beståndsdelen i Viagra heter sildenafil.

Generisk Viagra (imitationsläkemedel) är läkemedel som innehåller sildenafil, samma aktiva substans som originalläkemedlet Viagra. Sedan patentskyddet gick ut 2013 har andra läkemedelsföretag lanserat läkemedel med samma aktiva substans på den svenska marknaden.

Generisk Viagra fungerar på samma sätt som originalläkemedlet.

Vilka är fördelarna med Viagra Generisk?

Fördelen med generisk Viagra jämfört med originalprodukten är det lägre priset. Eftersom tillverkarna av imitationspreparat inte har några utvecklings- och forskningskostnader kostar Viagra Generisk upp till 60% mindre än originalläkemedlet. Företaget Pfizer erbjuder också en billigare kopia av sitt eget sexförstärkande medel, Sildenafil Pfizer.

På nätläkarmottagningen kan du mycket enkelt och okomplicerat begära billiga Viagra Generisk via ett medicinskt frågeformulär.

Viagra-patentet har löpt ut för länge sedan

Viagra utvecklades av läkemedelsföretaget Pfizer och kom ut på marknaden 1998. Patentet för den ursprungliga Viagra med den aktiva substansen sildenafil gick ut i juni 2013.

Redan samma år godkändes 28 generiska Viagraprodukter i Sverige. De generiska produkterna kan skilja sig åt i namn, färg och form. De olika produkterna kan också innehålla olika hjälpämnen. Om du inte tål Viagra kan du prova ett generiskt läkemedel.

Vilka Generisk Viagra finns tillgängliga i Sverige?

Sedan patentskyddet gått ut erbjuder olika tillverkare generiskt Viagra. Imitationspreparaten finns vanligtvis med 25 mg, 50 mg och 100 mg i samma doser som originalet. Vissa generikatillverkare erbjuder dock ytterligare förpackningsstorlekar.

Generisk Viagra prisjämförelse:

 Tillgängliga doserPris
Sildenafil – 1A Pharma50 mg, 100 mgab 283 kr. 70% Ersparnis*
SildeHEXAL25 mg, 50 mg, 100 mgab 297 kr.
Sildenafil ratiopharm50 mg, 100 mgab 324 kr.
Sildenafil Pfizer50 mg, 100 mgab 355 kr.
Sildaristo50 mg, 100 mgab 286 kr.

I jämförelse: Viagra kostar från 598 kr (pris för en förpackning Viagra 25 mg, 4 tabletter).

*Jämfört med Viagra 50 mg, 4 tabletter för 636 kr.

Populära läkemedel med den aktiva ingrediensen Sildenafil

 

 

Varför är Viagra Generisk så billigt?

En generisk produkt är en imitation av ett äldre originalpreparat som inte längre omfattas av patentskydd. Imitationsprodukten innehåller samma aktiva substans i samma mängd och i en jämförbar doseringsform. Effekten är därför densamma.

Originalet omfattas av patentskydd i 20 år så att de höga utvecklings- och forskningskostnaderna kan återvinnas under denna tid. När patentskyddet löper ut kan andra läkemedelsföretag tillverka läkemedel med samma aktiva substans.

Eftersom generiska läkemedel inte behöver utvecklas från grunden är kostnaderna för utveckling och forskning mycket lägre. Därför är generiska läkemedel mycket billigare. Ett annat skäl är konkurrensen. Ju fler generiska läkemedel som erbjuds på marknaden, desto lägre blir priset.

De flesta generiska Viagra är därför upp till 75 procent billigare än originalet.

Den aktiva ingrediensen är identisk

Samma lagar om läkemedelssäkerhet och kvalitet gäller för generiska läkemedel som för originalläkemedel.

För att ett läkemedel ska kunna godkännas som ett generiskt läkemedel måste det uppfylla vissa krav. Ett viktigt kriterium är ett generiskt läkemedels biotillgänglighet. Biotillgängligheten anger hur mycket och hur snabbt en aktiv substans absorberas av kroppen.

Ett generiskt läkemedel klarar godkännandet endast om biotillgängligheten är mellan 80 och 125 procent jämfört med originalet.

Intag och verkningstid av Viagra Generisk

Generisk Viagra tas oralt i tablettform. PDE-5-hämmaren når sin högsta koncentration i blodet efter 30 till 120 minuters exponering och har en halveringstid på 3 till 5 timmar.

Sildenafil bryts ner av enzymer i levern och utsöndras sedan huvudsakligen i avföringen och i mindre utsträckning i urinen.

Dosering av Viagra Generisk på rätt sätt

Den aktiva ingrediensen sildenafil i Viagra finns i fem doser:

  • 20 mg
  • 25 mg
  • 50 mg
  • 75 mg
  • 100 mg

Det är rekommenderat att börja med att ta 50 mg ca 60 minuter före samlag, otittat med lite vatten (endast en dos per dag). Eftersom varje kropp är individuell och reagerar olika kan dosen vid behov ökas till 100 mg per dag eller helst minskas till 20 mg. Ju mindre du behöver av den aktiva beståndsdelen, desto bättre.

Det är lämpligt att hålla dosen så låg som möjligt. Högre doser än 100 mg har inte visat sig ha någon ökad effekt. Sildenafil kan dock, som alla läkemedel, orsaka biverkningar och om dosen ökas kan följaktligen även de oönskade biverkningarna öka.

Patienter med allvarliga njur- eller leverskador får endast ta sildenafil i små doser, beroende på effekt och tolerabilitet, eftersom deras njurar eller lever inte kan bearbeta den aktiva substansen lika bra. För dessa patienter kan alternativa läkemedel med andra aktiva substanser övervägas.

Det kan tas före eller efter en måltid. Det är viktigt att notera att feta livsmedel saktar ner absorptionen (upptaget) av sildenafil i magen och därmed sänker koncentrationen av den aktiva substansen i blodet. Detta kan leda till en förlängning av exponeringstiden och en minskning av effektens intensitet.

Hur skiljer sig Viagra Generisk från Viagra Original?

Förutom det lägre priset är den största skillnaden mellan original Viagra och dess generisk deras utseende. Både av patentskäl och för att öka igenkänningsvärdet utformar varje tillverkare sitt generiska Viagra i olika färg och form.

Dessutom kan generiska läkemedel skilja sig något i andra ingredienser, t.ex. bindemedel och färgämnen. Patienterna tolererar vanligtvis dessa hjälpämnen väl, men i ett litet antal fall kan de orsaka ytterligare eller andra biverkningar än originalet. Dessa inkluderar gastrointestinala problem på grund av förekomsten av laktos. Prata alltid med din läkare om du känner att du inte tolererar din generiska Viagra särskilt bra.

När det gäller den aktiva ingrediensen sildenafil är original Viagra och dess generisk dock alltid helt identiska. Viagra Generisk fungerar därför lika bra som Viagra Original.

Finns alla Viagra-generika som är godkända på den svenska marknaden tillgängliga på apotek?

Ja, i allmänhet kan alla Viagra generisk som är godkända i Sverige säljas på alla apotek. På grund av det stora antalet olika imitationsprodukter har dock de flesta apotek inte alla generisk permanent i lager. Om en generisk produkt inte finns i lager kan den beställas från apoteket och är vanligtvis klar för avhämtning senast nästa arbetsdag.

Kan jag köpa Viagra Generisk på nätet?

Ja, du kan köpa Viagra Generisk från certifierade nätapotek, men du behöver ett giltigt läkarrecept, precis som på ditt lokala apotek.

Licensierade läkarmottagningar på nätet erbjuder också möjligheten att köpa Viagra och dess generiska läkemedel via internet. Hos dessa leverantörer begärs receptet och medicinen tillsammans. Sexualförstärkaren levereras per post eller kan hämtas på ett apotek i närheten.

 

 

Hur fungerar de olika inhibitorerna i jämförelse?

Tillsammans med sildenafil tillhör fyra hämmare gruppen PDE-5-hämmare:

  • Sildenafil (Viagra)
  • Tadalafil (Cialis)
  • Vardenafil (Levitra)
  • Avanafil (Spedra)

De aktiva substanserna skiljer sig åt i fråga om hastighet och verkningstid. De bryts ned av kroppen i olika takt. Därför måste olika doser av de olika inhibitorerna användas för att uppnå samma effekt.

Översikt över effekten av receptbelagda sexuella förstärkare

Aktivt ämneDoseringEffekttidBörjan av verkanEffektivitet
Avanafil50 / 100 / 200 mgca 6 timmarefter 15-30 minuterupp till 59%
Sildenafil20 / 25 / 50 / 75 / 100 mgca 4 timmarefter 25 minuterupp till 80%
Tadalafil5 / 10 / 20 mg24 – 36 timmarefter 30 minuterupp till 80%
Vardenafil5 / 10 / 20 mgca 4 timmarefter 25-60 minuterupp till 80%

 

Ofta ställda frågor

 

Hur bra är Viagra Generisk?

Generiska läkemedel är inte sämre än originalpreparatet när det gäller effektivitet. Eftersom vissa ingredienser (t.ex. bärarsubstanser) inte är identiska med originalpreparatet bör ett byte till ett generiskt preparat diskuteras med en läkare i förväg.

Alla läkemedel, även generisk, testas noggrant med avseende på innehåll av aktiva substanser, sammansättning och biverkningar innan de godkänns på den svenska marknaden. Till och med Pfizer, tillverkaren av Viagra, släppte ut sitt eget generisk på marknaden efter att patentet gått ut eftersom de inte fick sänka priset på Viagra ytterligare.

 

Vilket Viagra Generisk är bäst?

Det finns inget generellt svar på denna fråga, eftersom effekten alltid beror på faktorer som sjukdomens svårighetsgrad, när det tas och matintag. I princip är dock alla Viagra generika lika säkra och välundersökta som originalprodukten. Din läkare bestämmer tillsammans med dig vilket läkemedel som är rätt för dig, beroende på eventuella biverkningar.

 

Vad är skillnaden mellan original Viagra och Viagra Generisk?

Viagra skiljer sig knappast från sina generiska motsvarigheter. Både originalprodukten och de generiska läkemedlen innehåller sildenafil som aktiv ingrediens – verkningsmekanismen och verkningstiden är därför identiska. Skillnaden mellan original- och imitationsprodukter är vanligtvis det betydligt lägre priset, eftersom tillverkarna inte behöver betala kostnader för forskning och godkännande. Dessutom kan andra hjälpämnen som bindemedel och färgämnen ingå.

 

Hur mycket kostar Viagra Generisk?

Generisk Viagra är vanligtvis upp till 60 % billigare än originalprodukten. Till exempel kostar den minsta förpackningen Sildenafil 1A Pharma med 4 tabletter i doseringen 50 mg knappt 226 kr. Sildenafil ratiopharm finns däremot från cirka 271 kr. för 4 tabletter i doseringen 50 mg.

Eftersom de enorma forskningskostnaderna försvinner kan imitationspreparat erbjudas till ett mycket lägre pris när patentskyddet löper ut. Med en förpackningsstorlek på 12 x 50 mg kostar Viagra 215 kr. per tablett, medan det billigaste generiska preparatet kostar 27 kr. per tablett för samma förpackningsstorlek (från och med augusti 2022). Priset kan vara ännu lägre för större förpackningar.

 

Hur fungerar Viagra Generisk?

Under sexuell upphetsning frigörs ett budbärarämne (cGMP) som slappnar av i blodkärlens muskler, vilket gör att mer blod kan tränga in i den erektila vävnaden och vanligtvis leder till erektion. Budbärarsubstansen cGMP bryts ner av enzymet fosfodiesteras-5 (förkortat PDE-5) och erektionen avtar. Genom att ta PDE-5-hämmare kan denna nedbrytning tillfälligt blockeras, vilket gör att mer blod når den erektila vävnaden och stödjer en erektion.

 

Vilka Viagra Generisk finns tillgängliga?

Många läkemedelsföretag har numera specialiserat sig på produktion av generiska läkemedel. På så sätt håller de kostnaderna så låga som möjligt, men de bidrar inte heller till vidareutveckling och forskning. Exempel på efterliknande Viagraprodukter är Sildenafil (Mylan), Sildenafil (1A Farma), Sildenafil (Stada), Sildenafil (Teva), Sildenafil (Accord).

 

Vad är bättre än Viagra?

Det är inte möjligt att göra ett generellt uttalande om vilka sexförstärkare som är bättre än Viagra, eftersom effektiviteten alltid beror på många individuella faktorer. Om du är osäker eller har frågor bör du alltid kontakta din läkare. Alternativ till Viagra inkluderar andra PDE-5-hämmare som Cialis, Levitra eller Spedra. Dessutom är billig generisk Viagra också ett behandlingsalternativ. Om du vill prova andra läkemedel mot erektil dysfunktion kan du beställa Cialis utan recept från vårt onlineapotek.